Уинбет

Финална среща по проект #Back2Track се проведе онлайн


Финална среща по проект #Back2Track се проведе онлайн
19-11-2020 01:45

 

т мотивира и вдъхнови деца от България, Белгия и Хърватска да се включват в положителни дейности като спорт и да им даде различна гледна точка за бъдещото им лично и професионално развитие като членове на обществото.

 

Проектът имаше за цел да подобри практическите умения и знания в участващите организации за това как се управлява спортна програма за деца в неравностойно положение.

 

Основната добавена стойност на проекта е засиленото сътрудничество между участващите организации и техния упълномощен персонал; обмен на добри практики в областта на спортната политика на ЕС; нови инструменти за спортни клубове в ЕС в областта на съчетаването на програми за масов и професионален спорт в спортните клубове; популяризиране на лека атлетика като основен спорт.

 

Резултатите от проекта са достъпни за спортни организации на местно, национално и европейско ниво, както и за образователните институции, местните власти, неправителствените организации, националните власти в сферата на спорта на уеб страницата на проекта: www.back2track.net.

 

 

Настоящото партньорство реализира различни дейности на местно и международно равнище; фокусирани в разработването, идентифицирането, анализирането, популяризирането и споделянето на добри практики за привличане на деца към спорта (по-специално лека атлетика) и създаване на ясно разделение в дейностите в спортните клубове по отношение на професионалния и масовия спорт.

 

Back2Track добави към съществуващите знания, ноухау и практики към организациите и лицата, участващи в проектните дейности и резултати.

 

Резултати от проекта:

- Наръчник с практически насоки „Програма за масов спорт за професионални спортни клубове“

 

- Включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност чрез международни и национални събития #Back2Track

 

- Овластяване на ангажираните спортни експерти да използват иновативни инструменти за маркетинг, набиране, набиране на средства и видимост, които ще използват в спортните клубове.

 

Проект Back2Track / 602960-EPP-1-2018-1-BG-SPO-SSCP / е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз и включва спортни организации от Белгия, България и Хърватия.

 

 

Консорциум по проекта:

Координатор: България: Асоциация за развитие на българския спорт (bulsport.bg)

Партньор 1: Хърватия, RIJEKA SPORT’S ASSOCIATION - RSS (www.rss.hr)

Партньор 2: Белгия, The Charity Game (TCG asbl) (www.thecharitygame.be)

Партньор 3: България, Клуб Лека атлетика при Спортна Академия КЛАСА (https://www.nsa.bg/en/page,812)палмс бет 7спорт