Уинбет

#SafeSPORTevent стартира с онлайн среща на партньорите


#SafeSPORTevent стартира с онлайн среща на партньорите
16-02-2021 20:48

Партньорите в #SafeSPORTevent проведоха онлайн среща, за да обсъдят дейностите, администрирането, изпълнението и отчитането на проекта.

 

Също и възможностите за изпълнение на дейности с оглед на пандемията COVID-19.


Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за континента и света, когато основната цел на Европейската комисия е осигуряването на безопасността на всички участници в Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност, както и на тези, които преминават извън тези рамки – защита от всякакви предизвикателства, които могат да възникнат в бъдеще.

Тъй като Европейската комисия работи усилено, за да помогне в борбата с извънредни ситуации в областта на биосигурността като #COVID19, настоящият проект ще предостави практически сценарии и инструменти за спортни организации, чрез които да се осигурят протоколи за безопасност и сигурност, разработени със и за спортни организации, които могат да обезпечат правилни реакции на спортните мениджъри, организатори и доброволци в случай на извънредна ситуация.

 

В инициативата ще вземат участие две родни огранизации:

Асоциация за развитие на българския спорт (координатор на проекта) и Софийски Форум за Сигурност, а в партньорството са включени и организации от Босна и Херцеговина, Гърция и Турция.

 

Проект #SafeSPORTevent е напълно в съответствие със специфичните цели на Програма Еразъм+ в областта на спорта, за развитие и укрепване на мрежите; увеличаване на работния капацитет на международно ниво; обмена на добри практики, сравняването на идеи и методи в различни области, свързани със спорта и физическата активност.

Основната цел на проект #SafeSPORTevent е да защити спортистите, особено най-младите, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност, които до този момент на развитие не съществуват в спортния сектор. Проектът ще подкрепи мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на неправителствени спортни организации с образователна цел и ще обогати техните умения и знания за реакция в извънредни ситуации за безопасност и сигурност.

 

Практическият фокус на проекта е да развие умения и знания, чрез образователна мобилност за спортни мениджъри, доброволци и администратори, за да им даде възможност да създадат и използват специфични протоколи за безопасност и сигурност, пригодени за спортни събития и събирания на големи групи от хора в спортна среда.

 

Чрез увеличените образователни възможности в областта на безопасността и сигурността в спорта, проектът #SafeSPORTevent ще направи положителна промяна в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция като преки бенефициенти на проекта, но също така и в цяла Европа, тъй като резултатите от проекта ще бъдат свободно споделени със спортната общност.

 

Ще бъдат разработени следните резултати

 

Инструментариум с добри практики „Безопасно спортно събитие“, включващо практически брошури (протоколи) за провеждането на безопасно спортно събитие, които спортните организации могат да използват като ръководство по време на организирането на местни/национални/международни спортни събития и иновативни дейности, основани на методологията Обучение чрез спорт, с фокус върху безопасността и сигурността (неформални образователни дейности);

Обучени спортни мениджъри, администратори и доброволци от две държави от Европейския Съюз, една програмна държава и от една държава от Западните Балкани, които да работят съсредоточено за укрепването на безопасността и сигурността в спорта и особено по време на спортни събития;

Провеждане на международно обучение „Комплексна среда за сигурност и спорт“ и провеждане на местни обучителни курсове, идентични на международния обучителен курс, за да се осигури мултиплициращ ефект.


#SafeSPORTevent is co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

 

Консорциум:

 

Координатор: България, Асоциация за развитие на българския спорт – (www.bulsport.bg)


Партньор 1: България, Софийски Форум за Сигурност - (www.sofiaforum.bg)


Партньор 2: Турция, Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği (www.kargenc.com)


Партньор 3: Босна и Херцеговина, Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO) (https://bravo-bih.com/)


Партньор 4: Гърция: ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (www.aetoithessalonikis.gr)


Тагове: Асоциация за развитие на българския спорт, #SafeSPORTevent, Еразъм
палмс бет 7спорт