Уинбет

София събра спортни експерти от 6 континента


София събра спортни експерти от 6 континента
04-06-2021 23:52

 

В София се проведе международна конференция ,,Добро Управление в спорта‘‘, която обедини високопоставени представители от 6 континента, а именно, спортни експерти, отговорници за политики и заинтересовани страни.

Конференцията хвърли светлина върху някои много важни аспекти на доброто управление в спортния сектор. По-конкретно: европейската перспектива за почтеност в спорта, добри управленски практики и приобщаване в спортното управление, предизвикателства и перспективи за добро управление в спорта на европейско ниво и много други теми бяха представени в НСА.

 

 Конференцията беше открита с реч на европейския комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта: Мария Габриел, и нейната позиция относно европейската перспектива за почтеността в спорта: „Доброто управление в спорта ще продължи да бъде и сред инициативите, подкрепяни от новата програма “Еразъм +”.

 

В момента са отворени три покани за представяне на проектни предложения с краен срок 17-ти юни. Поканите са за партньорства за сътрудничество в областта на спорта, малки партньорства в областта на спорта и спортни събития с нестопанска цел. На всички участници в проекта пожелавам да запазят мотивацията и да привлекат нови съмишленици. Защото днес повече от всякога имаме нужда от визията, мисията и ценностите на спорта: сътрудничество, постоянство, уважение, свободен дух.“

 

Тя бе последвана от официално откриване, в което участниците бяха приветствани с официален адрес от министърът на младежта и спорта, както и от проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност на НСА „Васил Левски“, Михаил Балабанов, директор на Център за развитие на човешките ресурси и Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт – организатор на конференцията.

 

Международното събитие събра някои от най-ярките умове в областта, с цел да се даде възможност на участващите да има по-добро разбиране относно настоящите предизвикателства и какви начини има за подобряване на реалността ни за бъдещите начинания по отношение на спортния сектор.

 

Разбира се, това събитие не би могло да се случи без възможностите, предоставени от програмата ,,Eразъм+ Спорт‘‘, която беше представена на участниците в конференцията от ръководителя на Отдел Спорт в Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура - Ив Льо Льостек.

В международната конференция, посветена на доброто управление в спорта, взеха участие над 170 участници от 37 държави, а ценна перспектива, знания и опит бяха споделени от Жан Грация, Европейска Атлетика; Христо Велков, Спешъл Олимпикс Европа Евразия; проф. Васил Гиргинов, Европейска асоциация за спортен мениджмънт; София Ратц, заместник държавен секретар по въпросите на младежта, Унгария; Виктория Славкова, Министерство на младежта и спорта, България.

Проект „Добро Управление в Спорта” се координира от Асоциацията за развитие на българския спорт за период в партньорство с 6 европейски държави и има за цел да предостави анализи и конкретни инструменти за подобряване на управленските процеси в областта на спорта. Съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз, проектът реализира своите дейности от 01.01.2018г. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализ, събиране и популяризиране на добри практики, за да се предостави видимост на взетите решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и страните партньори.

 

Съществува голямо разнообразие, когато става въпрос за различни национални спортни структури и точно за това, ЕС има за цел да адресира и да подкрепи организацията на спорта в Европа, запазвайки неговата автономност. Поради тази причина се полагат усилия за повишаване на стандартите за управление в спортния сектор, по-специално, около принципите на демократичност, прозрачност, отчетност при вземане на решения и приобщаване на представителството на заинтересованите страни.

 

Налице е и онлайн платформа за обучение с безплатен достъп за добро управление, която се предлага в рамките на инициативата и включва следните аспекти:

• Какво е добро управление в спорта;

• Какви са принципите на доброто управление в спорта;

• Препоръки за онлайн присъствие на спортни организации;

• Важни ли са човешките ресурси за прозрачността на спортни организации;

• Прозрачността на спортни организации включва ли финансови аспекти;

• Почтеност на спортни организации в онлайн среда;

• Обмисляли ли сте онлайн достъпност?

Платформата е достъпна на: https://www.eusport.org/goodgovernance/courses. След успешно завършване на обучението и преминаване на теста се генерира сертификат, който можете да изтеглите от платформата. Проект „Добро управление в спорта“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.


Тагове: Асоциация за развитие на българския спорт, Програма Еразъм+
палмс бет 7спорт