Уинбет

Форум за ползите от активността сред природата


Форум за ползите от активността сред природата
20-06-2021 10:05

 

В хърватския град Риека се проведе първата присъствена среща по проект Hike Together.

Тази инициатива допринася за повишаване на осведомеността и ползите за здравето от физическата активност сред природата като естествено упражнение чрез засилено участие в туризъм и преходи.

Проект Hike Together е фокусиран върху младите хора в неравностойно положение. Насърчаването да  практикуват повече туризъм и разходки сред природата трябва да бъде основна част от спортните дейности, благосъстояние и фитнес.

Страните партньори от Австрия, България, Хърватия и Италия имаха възможност да обсъдят заедно планирането и изпълнението на бъдещите дейности по проекта.

 

От името на Асоциацията за развитие на българския спорт, партньор по проекта от България, в мобилността взеха участие Калинка Гударовска, Емилия Цанова и Диян Атанасов.

Партньорите и участниците направиха голям поход и връх Сниежник.

Специфични цели:

  • да увеличи знанията и да се придобият новии опит за използване на похода като инструмент за социално включване на младите хора в неравностойно положение и насърчаване на равни възможности и обединяване на хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, финансово състояние и др.;
  • създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активния живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само през живота на проекта, но и след приключване на проекта с развитие и разрастване на мрежа от планински водачи;
  • повишаване на осведомеността относно добавената стойност на похода и физическите дейности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта, по-специално със събитията за разпространение, които ще се прилагат в партньорските страни, както и местните туристически събития;
  • насърчаване на достъпа до доброволческа дейност в спорта и укрепване на доброволческите умения и управление на дейности, свързани с природата на туристическите клубове и подобряване на ролята им на професионални доставчици на услуги в местните общности.

 

Проект Hike Together е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз и следващата дейност ще бъде домакинство на подобна международна среща в България, планирана за август 2021.


Тагове: Асоциация за развитие на българския спорт, Програма Еразъм+
палмс бет 7спорт